Previous slide
Next slide

Instalacja alarmu

          Instalacje alarmowe wykonujemy w oparciu o systemy polskiej firmy SATELGama produktów obejmuje przede wszystkim centrale alarmowe, sygnalizatory, czujki, stacje monitorujące, sterowniki radiowe, dzielniki ekranu oraz zasilacze buforowe.

          System alarmowy to skuteczny i bardzo powszechny sposób na odstraszenie złodzieja. Charakter całego systemu pozwala nie tylko na spokojny wyjazd czy pozostawienie domu na cały dzień ale i chroni budynek przed nieautoryzowanym wtargnięciem, natychmiast powiadomi nas o pożarze, zalaniu, rozszczelnieniu w instalacji gazowej. Do tego dochodzą dodatkowe funkcje jak np. sterowanie roletami okiennymi. Kompleksowa i nowoczesna instalacja systemu alarmowego realnie wpływa na bezpieczeństwo.

          Centrale alarmowe z serii Perfecta firmy SATEL są jednymi z powszechniej stosowanych pośród systemów alarmowych. Dedykowane głównie do domów jednorodzinnych lub małych i średnich firm, charakteryzują się wysoką funkcjonalnością, wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań oraz przede wszystkim niezawodną pracą. Na sukces central ma wpływ wykorzystanie modułu komunikacyjnego GSM / GPRS, który daje użytkownikom wiele funkcji powiadamiania oraz zdalnego zarządzania instalacją za pomocą telefonu komórkowego.

          Systemy sygnalizacji włamania i napadu PERFECTA to prosta konfiguracja, intuicyjna obsługa i wygodne sterowanie. Serię tę tworzą cztery urządzenia: PERFECTA 16 i PERFECTA 32, które umożliwiają stworzenie tradycyjnego systemu przewodowego, oraz PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL, których konstrukcja umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej lub hybrydowej.

     MODUŁ GSM I JEGO FUNKCJE:

 • zdalny monitoring zdarzeń za pomocą telefonu komórkowego,
 • zdalna konfiguracja urządzeń oraz systemu,
 • możliwość połączenia z programem Perfecta Soft (komputer lub laptop) oraz Perfecta Control (aplikacja mobilna na Android lub iOS),
 • powiadamianie głosowe oraz weryfikacja audio – alarmy oraz zdarzenia alarmowe,
 • funkcja PUSH, powiadamianie w sposób ciągły o wszelkich zdarzeniach, tego typu informacje otrzymuje zarówno użytkownik jak i instalator,
 • sterowanie i kontrola za pomocą SMS, definicja funkcji oraz numerów telefonów komórkowych,
 • programowanie ustawień na różnych urządzeniach za pomocą kodów QR.

BUDOWA SYSTEMU

          Konstrukcja centrali PERFECTA umożliwia budowę tradycyjnego przewodowego systemu, posiadającego całą funkcjonalność potrzebną w małych i średnich obiektach. Do centrali można też podłączyć ekspandery zarówno wejść jak i wyjść, zwiększając tym samym liczbę obsługiwanych urządzeń. To prosty i niezawodny sposób na szybką rozbudowę systemu.

SZYBKA KONFIGURACJA Z MANIPULATORA

          Bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji trybu serwisowego centrali jest możliwy z poziomu manipulatora. Poszczególne ustawienia można więc zmienić szybko i wygodnie, bez konieczności korzystania z programu konfiguracyjnego.

WYGODNA KONFIGURACJA Z KOMPUTERA

          Konfigurację systemu można przeprowadzić także przy użyciu programu PERFECTA Soft. Jego intuicyjny interfejs krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy tworzenia instalacji.

STREFY

          W systemie bazującym na centrali PERFECTA możliwe jest wydzielenie dwóch stref dozorowych. Każda może działać w jednym z trzech, niezależnych od siebie, trybów. Zapewnia to całemu systemowi szersze możliwości konfiguracyjne, charakterystyczne dla bardziej zaawansowanych instalacji.

WYGODNA KONFIGURACJA Z KOMPUTERA

          Przewodowy manipulator PRF-LCD posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD, który zapewnia wygodne sterowanie i pełną kontrolę nad systemem. O wybranych zdarzeniach użytkownik jest informowany dźwiękiem.

          Diody LED, które informują o stanie całego systemu, zostały umieszczone nad wyświetlaczem. Z kolei na klawiaturze znajdują się przyciski umożliwiające szybkie włączanie żądanego trybu czuwania oraz wywołanie alarmów – NAPAD, POŻAR, POMOC.

          Użytkownikowi manipulator umożliwia także łatwe sprawdzenie stanu środków na karcie SIM.

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

          Sercem instalacji bezprzewodowej jest centrala alarmowa PERFECTA 16-WRL lub PERFECTA 32-WRL z wbudowanym modułem radiowym 433 MHz. Umożliwia on kodowaną, dwukierunkową komunikację bezprzewodową z manipulatorami PRF-LCD-WRL i sygnalizatorami MSP-300 R, oferującymi pełną funkcjonalność urządzeń przewodowych. Ten sam moduł umożliwia także włączenie do systemu czujek bezprzewodowych z rodziny MICRA.

          Specjalnie do obsługi tych central powstał także pilot MPT-350 o zwiększonym zasięgu działania i przyciskami o programowalnych funkcjach.

          Do central PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL, równocześnie z urządzeniami bezprzewodowymi, można także podłączyć urządzenia działające przewodowo, np. manipulator PRF-LCD czy też dowolne czujki i sygnalizatory. W ten sposób powstaje system hybrydowy umożliwiający jeszcze lepsze dopasowanie elementów instalacji do charakterystyki zabezpieczanego obiektu.

APLIKACJA MOBILNA PERFECTA CONTROL

          Sterowanie systemem alarmowym za pomocą urządzeń mobilnych to rozwiązanie, którego popularność stale rośnie. Dlatego do zdalnej obsługi central PERFECTA powstała aplikacja mobilna PERFECTA CONTROL, wykorzystująca technologię GPRS.

          Funkcjonalność tej aplikacji czyni z niej wygodne narzędzie do sterowania systemem, a także sprawdzania stanu stref, wejść i wyjść. Możliwe jest także przeglądanie aktualnych awarii i wszystkich zdarzeń w systemie.

                     

KOMUNIKACJA

          Centrale PERFECTA posiadają zintegrowany moduł powiadamiania głosowego z możliwością zdefiniowania 16 komunikatów. Na płycie centrali znajduje się także moduł GSM / GPRS umożliwiający obsługę dwóch kart SIM, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie np. na wypadek awarii nadajnika jednego z operatorów. Moduł ten daje możliwość monitorowania zdarzeń do stacji za pośrednictwem GPRS, SMS oraz torem audio. Każdy z tych trzech sposobów może być wykorzystywany niezależnie od siebie, możliwe jest także definiowanie priorytetu ich zadziałania.

APLIKACJA MOBILNA PERFECTA CONTROL

          Z bogatej funkcjonalności aplikacji PERFECTA CONTROL i programu PERFECTA Soft można korzystać bezpiecznie dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL.

          Zapewnia ona szyfrowaną komunikację bez konieczności posiadania zewnętrznego adresu IP oraz wykonywania czynności związanych z zaawansowaną konfiguracją sieci.

 

 

     USŁUGA INSTALACJI ZAWIERA:

 • przygotowanie przewodów pod instalację alarmową,
 • instalację centrali i syreny alarmowej,
 • instalację czujek alarmowych,
 • montaż alarmu z podziałem na strefy,
 • konfigurację,
 • krótki opis obsługi.

          Ceny usług instalacji są cenami orientacyjnymi i podlegają modyfikacji w zależności od wymagań klienta. Ostateczna cena montażu systemu alarmowego jest uzależniona od doboru czujek do oczekiwań oraz warunków technicznych np. odległość czujek od centrali. Czas realizacji montażu nie wpływa na cenę końcową.

     CENNIK USŁUG INSTALACJI:

 • od 200zł – przygotowanie wyceny na terenie Łobza – w przypadku zakupu usługi kwota odliczana jest od całości usługi,
 • od 300zł – przygotowanie wyceny z dojazdem do Klienta do 20km od Łobza – w przypadku zakupu usługi kwota 200zł odliczana jest od całości usługi,
 • od 200zł / szt. – instalacja czujki zakupionej w naszej firmie,
 • od 300zł / szt. – instalacja czujki zakupionej w innym miejscu / firmie,
 • od 300zł – instalacja centrali alarmowej i syreny alarmowej,
 • od 350zł – konfiguracja systemu monitoringu do pracy przez internet,
 • od 350zł / szt. – konfiguracja telefonu do systemu alarmowego i pracy przez internet.

          Cena usługi nie zawiera materiałów – np. kabla, listew maskujących oraz innych niezbędnych materiałów.

Projekt i Realizacja: