POBIERZ DOKUMENTY

Druki do pobrania

OŚWIADCZENIA

ZMIANA SERWISU

 • Zgodnie z zasadami ogólnymi serwisem kasy rejestrującej zostaje firma sprzedająca / fiskalizująca kasę rejestrującą klientowi. W momencie fiskalizacji kasy serwisant powinien dokonać stosownych wpisów o serwisantach i serwisie w Książce Kasy
 • Podatnik używający kasy korzysta wyłącznie z usług podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis
 • Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny za pośrednictwem systemu RZS (Rejestr Zdarzeń Serwisowych) dostępnego na stronie
 • Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny
 • Podatnik dokonując zmiany serwisu, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów >>>sprawdź tutaj<<<
 • W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis podmiot prowadzący serwis, właściwy po zmianie, składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy, w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany
 •  Zmiana serwisu jest usługą płatną i wynosi obecnie 249zł. Opłata może ulec zmianie
 • Podatnik zgłasza chęć zmiany serwisu swojego urządzenia fiskalnego marki ACLAS, rezygnując z usług świadczonych przez obecny serwis, za pomocą formularza dostępnego na stronie:
  >>> Wypełnij wniosek <<<
 • Podatnik zgłasza chęć zmiany serwisu swojego urządzenia fiskalnego marki DATECS, rezygnując z usług świadczonych przez obecny serwis, za pomocą formularza dostępnego na stronie:
  >>> Wypełnij wniosek <<<
 • Podatnik zgłasza chęć zmiany serwisu swojego urządzenia fiskalnego marki ELZAB, rezygnując z usług świadczonych przez obecny serwis, za pomocą formularza dostępnego na stronie:
  >>> Wypełnij wniosek <<<
 • Podatnik zgłasza chęć zmiany serwisu swojego urządzenia fiskalnego marki FAREX lub ELEMIS, rezygnując z usług świadczonych przez obecny serwis, za pomocą formularza dostępnego na stronie:
  >>> Wypełnij wniosek <<<
 • Podatnik zgłasza chęć zmiany serwisu swojego urządzenia fiskalnego marki FAREX lub ELEMIS, rezygnując z usług świadczonych przez obecny serwis, za pomocą formularza dostępnego na stronie:
  >>> Wypełnij wniosek <<<

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA TERMINALE

 • >>> pobierz wypowiedzenie <<<
 • Po zakończeniu umowy terminale należy odesłać na adres z wypowiedzenia lub przekazać je do nas. Czas na rozliczenie się ze sprzętu wynosi do 2 tygodni od zakończenia umowy.

DUPLIKAT KSIĄŻKI SERWISOWEJ

Podatnik stosujący kasy rejestrujące w celu otrzymania duplikatu książki kasy powinien:

 • Powiadomić niezwłocznie w formie pisemnej właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o utracie książki kasy
 • Przekazać nam wypełniony Wniosek o Wydanie duplikatu Książki Kasy
 • Opłacić fakturę za wydanie Duplikatu
 • Podatnik zgłasza chęć wydania Duplikatu Książki Serwisowej przekazując nam wypełniony wniosek:
  >>> Wypełnij wniosek <<<
 • Podatnik zgłasza chęć wydania Duplikatu Książki Serwisowej przekazując nam wypełniony wniosek:
  >>> Wypełnij wniosek <<<
 • Użytkownik po stwierdzeniu utraty Książki Kasy powinien niezwłocznie powiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • Użytkownik po zniszczeniu lub zagubieniu Książki Kasy powinien wystąpić za pośrednictwem Autoryzowanego Serwisu prowadzącego serwis do Serwisu Głównego Datecs-Polska o wydanie duplikatu Książki Kasy.
 • W celu zamówienia duplikatu Książki Kasy należy dostarczyć do nas wypełniony dokument – Wniosek o Wydanie duplikatu Książki Kasy
 • Poprawnie wypełniony wniosek jest warunkiem wydania duplikatu Książki Kasy
 • Wydany duplikat Książki Kasy zostanie przekazany Autoryzowanemu Serwisowi przypisanemu do danej kasy.
 • Za zamówiony duplikat zostanie wystawiona faktura VAT dla Autoryzowanego Serwisu zgodnie z obowiązującym cennikiem części zamiennych Serwisu Głównego
 • Zamówiony duplikat Książki Kasy Autoryzowany Serwis możne odebrać osobiście w siedzibie Datecs-Polska lub zostanie dostarczony odpłatnie firmą kurierską na adres Autoryzowanego Serwisu
 • Podatnik zgłasza chęć wydania Duplikatu Książki Serwisowej przekazując nam wypełniony wniosek:
  >>> Wypełnij wniosek <<<
 • Powiadomić niezwłocznie w formie pisemnej właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o utracie książki kasy
 • Podatnik zgłasza chęć wydania Duplikatu Książki Serwisowej przekazując nam wypełniony wniosek:
  >>> Wypełnij wniosek <<<
 • Powiadomić niezwłocznie w formie pisemnej właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o utracie książki kasy
 • Wystąpić niezwłocznie do dealera prowadzącego serwis kasy w celu wygenerowania przez niego w systemie RZS wniosku o wydanie duplikatu Książki Kasy, który trafia do Serwisu Głównego EDATA POLSKA
 • Serwis Główny EDATA POLSKA – jako jedyny upoważniony do tego podmiot – wystawia duplikat książki kasy, który zawiera wszystkie dotychczasowe wpisy, w szczególności dane dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych
 • Wydanie Duplikatu jest usługą płatną i wynosi obecnie 150zł netto / 184.50zł brutto. Opłata może ulec zmianie

Projekt i Realizacja: