SERWIS KAS

Fiskalizacja kasy fiskalnej

          Zanim urządzenie fiskalne przejdzie czynność fiskalizacji pracuje w tzw. trybie szkoleniowym, tzn. nie zapisuje danych do pamięci fiskalnej. Dopiero fiskalizacja uruchamia pamięć fiskalną. To data fiskalizacji jest datą istotną dla Urzędu Skarbowego – a nie data zakupu kasy fiskalnej. Podczas fiskalizacji my jako uprawniony serwis do takiej czynności wprowadzamy do pamięci fiskalnej niezbędne dane firmy zgodnie ze zgłoszeniem do CEIDG przez podatnika:

 • informacje takie jak nagłówek kasy fiskalnej – nazwa firmy, imię i nazwisko, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 • NIP,
 • datę i godzinę,
 • stawki VAT.

          Każda kasa i drukarka fiskalna musi zostać zafiskalizowana, aby można ją było stosować do celów podatkowych.

          Podczas fiskalizacji następuje zapisanie do pamięci fiskalnej numeru NIP podatnika. Jest to proces jednorazowy nieodwracalny. Zmiana numeru NIP (np. zmiana organizacyjna, połączenie w spółkę itd.) powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego (pamięci fiskalnej) lub wymianę kasy.

          O to jak to wygląda u nas krok po kroku przy zakupie kasy fiskalnej OFFLINE:

 • zakup urządzenia fiskalnego przez podatnika,
 • przygotowanie urządzenia i przekazanie w trybie szkoleniowym do nauki – jeśli zachodzi taka potrzeba,
 • przed dokonaniem fiskalizacji podatnik powinien zgłosić wcześniej miejsce, ilość kas i datę zastosowania urządzenia fiskalnego do Naczelnika Urzędu Skarbowego – dokument do odbioru u nas,
 • przed wyznaczoną datą urządzenie musi wrócić do nas i przejść proces fiskalizacji,
 • po fiskalizacji zarówno my jak i podatnik mamy 7 dni na złożenie kolejnych dokumentów do Urzędu Skarbowego – dokument do odbioru u nas,
 • informację o nadanym numerze ewidencyjnym podatnik otrzymuje w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia druku zawiadomienia, numer ten podatnik jest zobowiązany nanieść na obudowę urządzenia w miejscu widocznym dla klienta.

          O to jak to wygląda u nas krok po kroku przy zakupie kasy fiskalnej ONLINE:

 • zakup urządzenia fiskalnego przez podatnika,
 • przygotowanie urządzenia i przekazanie w trybie szkoleniowym do nauki – jeśli zachodzi taka potrzeba,
 • urządzenie musi wrócić do nas i przejść proces fiskalizacji,
 • po fiskalizacji podatnik odbiera urządzenie gotowe do pracy z nadanym numerem ewidencyjnym, który należy nanieść na obudowę urządzenia w miejscu widocznym dla klienta.

          Fiskalizacja obejmuje:

 • przesłanie klucza publicznego kasy,
 • zgłoszenie żądania fiskalizacji,
 • odebranie numeru ewidencyjnego,
 • nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej faktu, daty i czasu fiskalizacji,
 • inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz jednoznaczne nieodwracalne powiązanie tych pamięci,
 • zerowanie wszystkich liczników kasy,
 • niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego,
 • zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego,
 • zapis w pamięci fiskalnej kategorii kasy, jeżeli program pracy kasy umożliwia w kasie łączenie różnych kategorii kas, o których mowa w § 7 ust. 1,
 • wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji,
 • zgłoszenie fiskalizacji przez przesłanie raportu fiskalnego fiskalizacji do Centralnego Repozytorium Kas,
 • pobranie i zapis w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.

          Dokonując zakupu urządzeń fiskalnych w naszej firmie wykonujemy:

 • fiskalizację – za 1zł – naszym Klientom, którzy nabyli u nas urządzenia fiskalne i będą musieli dokonywać wymian kas fiskalnych – tylko w zaplanowanym terminie przez nas – informacje SMS, ulotka, oferty internetowe,
 • fiskalizację – w cenie 100zł netto – w przypadku zakupu kasy fiskalnej,
 • fiskalizację – w cenie 150zł netto – w przypadku zakupu na ostatnią chwilę – usługa po godzinach pracy,
 • przygotowanie dokumentów,
 • przygotowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego – w przypadku kas OFFLINE.

          W przypadku zakupu urządzeń fiskalnych w innej firmie w tzw. trybie szkoleniowym i przeniesieniu serwisu do nas wykonujemy:

 • fiskalizację – w cenie 300zł netto,
 • przygotowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego – w cenie 100zł netto – w przypadku kas OFFLINE.

Projekt i Realizacja: