SERWIS KAS ONLINE

Odczyt kasy fiskalnej

          Koniec działalności gospodarczej wiąże się z zakończeniem użytkowania kasy fiskalnej. Likwidacja kasy fiskalnej oznacza konieczność dostosowania się do odpowiednich procedur. W tym celu należy przeprowadzić odczyt pamięci kasy, a także wyrejestrować urządzenie w urzędzie skarbowym.

          W przypadku zakończenia używania kas z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kasy w trybie fiskalnym, podatnik:

  • wystawia raport fiskalny dobowy,
  • niezwłocznie po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu albo po zapewnieniu, przy pomocy serwisanta, przejścia kasy w tryb tylko do odczytu dokonuje, przy pomocy serwisanta, odczytu zawartości pamięci fiskalnej,
  • składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  • sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

          Procedura odczytu urządzeń fiskalnych w naszej firmie:

  • wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego,
  • sporządzenie z tej czynności protokołu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia,
  • przygotowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
  • przekazanie dokumentacji oraz urządzenia fiskalnego po odczycie podatnikowi,
  • wystawienie faktury VAT,
  • koszt odczytu urządzenia fiskalnego – 150zł netto.

Projekt i Realizacja: