SERWIS KAS

Przegląd kasy fiskalnej

     USŁUGA SERWISOWA – PRZEGLĄD TECHNICZNY CO ROKU:

 • wykonanie czynności serwisowych*,
 • BEZPŁATNE dopisanie do kasy usług lub produktów – do 20 pozycji,
 • przekazanie uwag – jeśli takie występują,
 • wpis o wykonanej usłudze do książki serwisowej,
 • przekazanie faktury,
 • koszt usługi 99zł,
 • poza Łobzem dodatkowo dochodzi koszt dojazdu – chyba, że ustalono inaczej.

     USŁUGA SERWISOWA – PRZEGLĄD TECHNICZNY CO 2 LATA:

 • wykonanie czynności serwisowych*,
 • BEZPŁATNE dopisanie do kasy usług lub produktów – do 30 pozycji,
 • przekazanie uwag – jeśli takie występują,
 • wpis o wykonanej usłudze do książki serwisowej,
 • przekazanie faktury,
 • koszt usługi 199zł,
 • poza Łobzem dodatkowo dochodzi koszt dojazdu – chyba, że ustalono inaczej.

          *CZYNNOŚCI SERWISOWE:

 • sprawdzenie stanu plomb i ich zgodność z zapisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu,
 • kontrola stanu obudowy urządzenia,
 • wykonanie testów – drukarki, wyświetlacza, klawiszy, pamięci, akumulatora,
 • programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii – programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu,
 • poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem przeglądów dotyczących kas niebędących własnością przedsiębiorcy,
 • poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy,
 • poprawności ustawień zegara kasy.

          Przegląd kasy fiskalnej kończy się poprzez:

 • dokonanie wpisu do książki kasy jego wyniku,
 • w przypadku kas online – zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej,
 • dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.

          Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej wiąże się z obowiązkowymi, okresowymi przeglądami technicznymi kasy fiskalnej. Naszym klientom oferujemy bardzo konkurencyjne ceny 99zł brutto co roku lub 199zł brutto co 2 lata.

          Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. każda kasa lub drukarka fiskalna musi co dwa lata przejść obowiązkowy przegląd techniczny. Przy czym właściciel kasy, który nie dopełni tej formalności, musi się liczyć z dość nieprzyjemnymi konsekwencjami. Po pierwsze – Urząd Skarbowy zażąda od niego zwrotu ulgi wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia wystąpienia wykroczenia (pierwszy dzień po wygaśnięciu ważności przeglądu) do dnia stwierdzenia wykroczenia. Po drugie – właściciel kasy może otrzymać mandat karny.

          Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada tylko i wyłącznie podatnik (użytkownik). To on – a nie serwisant – powinien pamiętać o dacie kontroli.

          Do przeprowadzenia przeglądu jest uprawniony jedynie serwisant wpisany do książki serwisowej. Oznacza to, iż nie można zanieść kasy do dowolnie wybranego punktu i poprosić o skontrolowanie urządzenia. Każda wykonana przez serwisanta czynność powinna zostać wpisana do książki serwisowej. Wpisy muszą być czytelne, potwierdzone podpisem pracownika firmy oraz ostemplowane jego pieczęcią.

          Oprócz przeglądów i konserwacji wykonywanych zarówno w naszej firmie jak i u klienta istnieje również możliwość wykonania usług naprawczych oraz udzielania porad bezpośrednio w Państwa firmie. Wspierając lokalnych Przedsiębiorców oferujemy dojazd na terenie Łobza za 0zł oraz Świdwina Drawska Pomorskiego, Węgorzyna, Ińska, Reska i okolic do 20km od Łobza za 50zł. Inne lokalizacje zgodnie z ustaleniami.

Przegląd kasy fiskalnej po zmianie serwisu

     USŁUGA SERWISOWA – PRZEGLĄD TECHNICZNY CO ROKU:

 • wykonanie czynności serwisowych*,
 • BEZPŁATNE dopisanie do kasy usług lub produktów – do 20 pozycji,
 • przekazanie uwag – jeśli takie występują,
 • wpis o wykonanej usłudze do książki serwisowej,
 • przekazanie faktury,
 • koszt usługi 149zł,
 • poza Łobzem dodatkowo dochodzi koszt dojazdu – chyba, że ustalono inaczej.

     USŁUGA SERWISOWA – PRZEGLĄD TECHNICZNY CO 2 LATA:

 • wykonanie czynności serwisowych*,
 • BEZPŁATNE dopisanie do kasy usług lub produktów – do 30 pozycji,
 • przekazanie uwag – jeśli takie występują,
 • wpis o wykonanej usłudze do książki serwisowej,
 • przekazanie faktury,
 • koszt usługi 249zł,
 • poza Łobzem dodatkowo dochodzi koszt dojazdu – chyba, że ustalono inaczej.

          *CZYNNOŚCI SERWISOWE:

 • sprawdzenie stanu plomb i ich zgodność z zapisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu,
 • kontrola stanu obudowy urządzenia,
 • wykonanie testów – drukarki, wyświetlacza, klawiszy, pamięci, akumulatora,
 • programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii – programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu,
 • poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem przeglądów dotyczących kas niebędących własnością przedsiębiorcy,
 • poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy,
 • poprawności ustawień zegara kasy.

          Przegląd kasy fiskalnej kończy się poprzez:

 • dokonanie wpisu do książki kasy jego wyniku,
 • w przypadku kas online – zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej,
 • dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.

          Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej wiąże się z obowiązkowymi, okresowymi przeglądami technicznymi kasy fiskalnej. W przypadku utraty uprawnień serwisowych innej firmy i zmiany serwisu do naszej firmy koszt usługi to 149zł brutto co roku lub 249zł brutto co 2 lata. Oczywiście najpierw musi być spełniony obowiązek złożenia wniosku o zmianę serwisu. Koszt takiej usługi to 150zł netto, czyli 184,50zł brutto.

          Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. każda kasa lub drukarka fiskalna musi co dwa lata przejść obowiązkowy przegląd techniczny. Przy czym właściciel kasy, który nie dopełni tej formalności, musi się liczyć z dość nieprzyjemnymi konsekwencjami. Po pierwsze – Urząd Skarbowy zażąda od niego zwrotu ulgi wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia wystąpienia wykroczenia (pierwszy dzień po wygaśnięciu ważności przeglądu) do dnia stwierdzenia wykroczenia. Po drugie – właściciel kasy może otrzymać mandat karny.

          Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada tylko i wyłącznie podatnik (użytkownik). To on – a nie serwisant – powinien pamiętać o dacie kontroli.

          Do przeprowadzenia przeglądu jest uprawniony jedynie serwisant wpisany do książki serwisowej. Oznacza to, iż nie można zanieść kasy do dowolnie wybranego punktu i poprosić o skontrolowanie urządzenia. Każda wykonana przez serwisanta czynność powinna zostać wpisana do książki serwisowej. Wpisy muszą być czytelne, potwierdzone podpisem pracownika firmy oraz ostemplowane jego pieczęcią.

          Oprócz przeglądów i konserwacji wykonywanych zarówno w naszej firmie jak i u klienta istnieje również możliwość wykonania usług naprawczych oraz udzielania porad bezpośrednio w Państwa firmie. Wspierając lokalnych Przedsiębiorców oferujemy dojazd na terenie Łobza za 0zł oraz Świdwina Drawska Pomorskiego, Węgorzyna, Ińska, Reska i okolic do 20km od Łobza za 50zł. Inne lokalizacje zgodnie z ustaleniami.

Projekt i Realizacja: