CENTRUM GASTRO

System zarządzania siecią punktów sprzedaży

     WSZECHSTRONNE CENTRUM INFORMACJI:

          CENTRUM GASTRO to idealny system dla osób zarządzających rozbudowaną siecią punktów sprzedaży, zapewniający managerom analizę szczegółowych danych sprzedażowych bez konieczności bezpośredniego odwiedzania każdego lokalu czy przesłania danych.

 

 

     ZALETY CENTRUM GASTRO:

  • przegląd wszystkich dokumentów w restauracjach – sprzedaży, zakupów, magazynowych, inwentaryzacji,
  • dostęp do informacji o kontrahentach sieci restauracji,
  • grupy lokalizacji, pojedyncze lokale, sprzedaż, zakupy, efektywność,
  • informacje do rozliczenia opłat franczyzowych,
  • prezentacja graficzna, tabele, wydruki, rankingi,
  • porównania okresów, produktów grup, przekrojowe raporty.

     Cena – 6138zł

     GASTRO W SIECIACH GASTRONOMICZNYCH:

          System GASTRO może być wykorzystywany w sieciach gastronomicznych. Dane z lokali przesyłane są do systemu centralnego zarządzania dla sieci gastronomicznych. W systemie dostępne są szczegółowe rejestry dokumentów z lokali w sieci. W oparciu one tworzone są raporty z działalności sieci lokali gastronomicznych – w tym ranking sprzedaży, raporty rentowności grup dań i poszczególnych produktów.

     NIEOGRANICZONY DOSTĘP:

          Zarządzający siecią może z dowolnego miejsca sprawdzić i porównać sprzedaż wybranych produktów lub grup produktowych dla różnych lokali lub przedziałów czasowych. Za pomocą dowolnej przeglądarki baza systemu CENTRUM GASTRO uzyskuje dostęp do bazy poszczególnych punktów sprzedaży i pobiera dane bezpośrednio z terminali POS.

Projekt i Realizacja: