SERWIS KAS

Programowanie kasy fiskalnej

          Programowanie kasy fiskalnej nie jest trudnym zadaniem, ale ryzyko popełnienia błędu jest duże, a te błędy mogą dużo kosztować podatnika. Już podczas fiskalizacji my jako uprawniony serwis do takiej czynności wprowadzamy do pamięci fiskalnej niezbędne dane firmy zgodnie ze zgłoszeniem do CEIDG przez podatnika:

  • informacje takie jak nagłówek kasy fiskalnej – nazwa firmy, imię i nazwisko, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
  • NIP,
  • datę i godzinę,
  • stawki VAT.

          Dodatkowo w ramach zakupu urządzeń fiskalnych w naszej firmie, oferujemy w cenie zakupu wprowadzenie do kasy bazy towarowej lub usług do 100 pozycji w przypadku kas usługowych lub do 200 pozycji w przypadku kas sklepowych wraz z przypisaniem odpowiedniej grupy podatkowej – tzw. stawki VAT. 

          Kasę fiskalną można zaprogramować samodzielnie. Podczas programowania kasy fiskalnej bez korzystania z naszych usług należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzanie stawek podatkowych przyporządkowanych do poszczególnych towarów i usług. Popełnienie błędu w tym miejscu będzie drogo kosztować podatnika.

          Ponadto podatnik użytkujący kasę fiskalną musi zadbać o to, aby nazwy poszczególnych towarów i usług były odpowiednio zindywidualizowane. Nabywca musi na ich podstawie bez trudu określić, jaki towar lub usługa zostały zakupione. Według Urzędu Skarbowego nazwy, które uniemożliwiają kupującemu sprawdzenie, jaki towar nabył i w jakiej cenie nie spełniają wymogów poprawnej nazwy.

          Dodatkowo w przypadku posiadania większej ilości bazy towarowej, w ramach zakupu urządzeń fiskalnych w naszej firmie, oferujemy usługę programowania:

  • do 100 pozycji – w cenie 0,50gr netto,
  • od 101 pozycji do 1000 pozycji – w cenie 0,30gr netto.

          W przypadku programowania kasy fiskalnej zakupionej i serwisowanej w innej firmie (o ile nie wymaga to zdejmowania plomby serwisowej), oferujemy usługę programowania:

  • tzw. otwarcie kasy do programowania – w cenie 50zł netto,
  • do 1000 pozycji – w cenie 0,50gr netto.

          W przypadku zmiany danych adresowych firmy lub stawki VAT na kasie:

  • urządzenia fiskalne zakupione w naszej firmie – w cenie 50zł netto,
  • urządzenia fiskalne zakupione w innej firmie – w cenie 100zł netto.

          Należy jednak pamiętać, że zawsze priorytetowo będą obsługiwane nasze urządzenia. Szczególnie może mieć to znaczenie w przypadku ustawowej zmiany stawek VAT, tak jak to miało już miejsce w przeszłości np. zmiana stawki VAT z 22% na 23% lub zmiana harmonogramu stawek VAT w 2019r.

Projekt i Realizacja: