CHART

System hotelowy

          System hotelowy CHART dzięki swojej niezawodności, uniwersalności i modułowej budowie znajduje szerokie zastosowanie w hotelach miejskich, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoryjnych i wczasowych. System z powodzeniem może być stosowany zarówno w małych jak i dużych obiektach.

          Pomimo, że program zawiera bogaty pakiet funkcji charakteryzuje się łatwością obsługi. Nie sprawia żadnych problemów osobie zaznajomionej z podstawowymi zasadami pracy w środowisku Microsoft Windows. Współpraca pomiędzy użytkownikiem i programem realizowana jest za pośrednictwem kolorowych ikon, czytelnych przycisków oraz logicznie powiązanych okien.

          Program hotelowy CHART współpracuje z szeroką gamą urządzeń, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, automatyzując i uproszczając codziennie wykonywane zadania. Komunikacja obejmuje między innymi centrale telefoniczne, systemy taryfikacyjne, drukarki fiskalne, systemy zamków hotelowych, systemy księgowe i płatnicze.

 

     APLIKACJA DLA PERSONELU:

          Czy przepływ informacji między Twoimi pracownikami pozostawia wiele do życzenia? W takim razie potrzebujesz Staff Helper. To innowacyjne narzędzie, którego celem jest ułatwienie pracy personelu w obiekcie hotelowym.

          Aplikacja umożliwia bezpośrednią wymianę wiadomości pomiędzy pracownikami, dzięki czemu znacznie podnosi efektywność komunikacji. System działa na każdym urządzeniu z ekranem dotykowym, pracującym na systemie Android (w wersji przynajmniej 4.1) w ramach wewnętrznej sieci WiFi. Łączy w sobie narzędzie do rejestracji działań, kontroli pracy oraz komunikacji pomiędzy użytkownikami. W ten sposób przepływ informacji w Twoim hotelu będzie na wysokim poziomie a administracja hotelowa będzie prawidłowo funkcjonowała.

          Staff Helper jest podzielony na 5 funkcjonalnych modułów, do których pracownicy mają dostęp w zależności od przydzielonych im uprawnień:

 • SPRZĄTANIE POKOJU – odnotowanie efektów pracy pokojowych i menadżerów służby pięter (np. ustawienie statusu housekeepingu pokoju, określenie zużytych środków czystości, wymiany ręczników czy zmiany pościeli),
 • SPRZEDAŻ Z MINIBARU – zarejestrowanie zużycia oraz uzupełnienie artykułów z minibaru. Po odnotowaniu i potwierdzeniu zużycia przekąsek lub alkoholi, informacja jest automatycznie przesyłana do systemu recepcyjnego, a następnie obciążany jest rachunek gościa hotelu,
 • NAPRAWA USTEREK – zanotowanie zgłoszonych przez pracowników i gości usterek w pokojach (np. zbita szyba, spalona żarówka). Status zawiera nierozwiązane usterki przypisane do zalogowanego użytkownika, poza tym dostępna jest lista wszystkich nierozwiązanych usterek oraz rozwiązanych w ostatnim czasie,
 • ZGŁASZANIE USTEREK – wprowadzanie i edycja listy zgłoszonych usterek z możliwością oznaczenia priorytetu ich wykonania np. pilne,
 • WIADOMOŚCI – dostępne są w formule konwersacji, która widoczna jest jako jeden ciąg wymiany wiadomości, między poszczególnymi użytkownikami.

          RECEPCJA:

Moduł przeznaczony jest do wspomagania pracy personelu recepcyjnego, działu marketingu oraz kadry zarządzającej hotelem. Z tego miejsca dostępne są wszystkie kluczowe informacje, niezbędne dla poprawnego działania hotelu:

 • bieżący podgląd pokoi,
 • lista meldunków,
 • księga rezerwacji,
 • kolorowy diagram hotelu umożliwia między innymi podejrzenie bieżącego i planowanie obłożenia, wyszukiwanie rezerwacji wymagających wpłaty zaliczki, dodawanie i przenoszenie rezerwacji oraz meldunków.

          Logicznie powiązane okna umożliwiają płynne przechodzenie od jednej funkcji do drugiej, a rozbudowany system uprawnień pozwala konfigurować dostęp dla każdego użytkownika z osobna.

          Podstawowe czynności recepcyjne realizowane są za pośrednictwem ksiąg, których nazewnictwo jednoznacznie skojarzone jest z zakresem oferowanych funkcji. Funkcje dotyczące procesu rezerwacji gromadzone są w Księdze Rezerwacji, meldowanie i wymeldowanie w Księdze Meldunkowej itp.

          DIAGRAM REZERWACJI I MELDUNKÓW:

          Oferuje pakiet funkcji obejmujący obsługę procesu rezerwacji i meldowania. W czytelny sposób, w formie kolorowych pasków, pokazuje obłożenie i dostępne pokoje w wybranym okresie. Wygląd diagramu może się zmieniać w zależności od informacji, których potrzebujemy w danej chwili. Standardowo paski rezerwacji i meldunków zależą od potwierdzenia rezerwacji, typu rezerwacji i meldunku (indywidualne i grupowe) oraz stanu rozliczenia gościa. Po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku, na paskach widoczne są nazwiska gości oraz nazwy firm. Istnieje możliwość przydziału indywidualnego koloru dla rezerwacji lub meldunku z wybranej firmy.

          Nazewnictwo pokoi oraz ich kolorystyka jest dowolna. Odmiennym, alarmowym kolorem zaznaczone są te pokoje, z których w dzisiejszym dniu wyjeżdżają goście.

          Zarówno z grafika hotelowego jak i z menu programu dostępne są dwie podstawowe księgi systemu: Rezerwacji i Meldunków. Pierwsza zawiera informacje o planowanych pobytach gości, druga o bieżących. Wprowadzanie i edycja danych możliwa jest z poziomu grafika i z samej księgi.

          KSIĘGA REZERWACJI:

          Pozwala na wprowadzanie szeregu informacji, poczynając od najbardziej podstawowych – terminu pobytu i standardu przydzielonych pokoi, poprzez szczegółowe rozplanowanie pobytu, status rezerwacji (potwierdzona, niepotwierdzona, oczekiwana zaliczka) aż do wprowadzania nowych dokumentów zapłaty. Dla rezerwacji grupowych możliwe jest wprowadzanie komentarzy do wszystkich rezerwacji. Z poziomu Księgi możliwy jest dostęp do danych archiwalnych, co przydatne jest w przypadku obsługi stałych gości. Na etapie planowania pobytu można przypisać rabat. Dla hoteli prowadzących sprzedaż poprzez biura podróży przygotowana została możliwość wprowadzania informacji o pośrednikach.

          KSIĘGA MELDUNKÓW:

          Pozwala na wprowadzanie informacji o gościach aktualnie przebywających w hotelu. Możliwe jest zarówno zrealizowanie wcześniejszej rezerwacji, jak i szybkie zameldowanie nowego gościa. W powiązaniu z Księgą Obciążeń system umożliwia bieżące prowadzenie rachunku gościa, z uwzględnieniem rabatowania dowolnych usług, przenoszenie obciążeń na konto firmy w przypadku klientów biznesowych czy rozliczanie zaliczek. Z poziomu Księgi Meldunkowej możliwe jest również drukowanie kart pobytu, programowanie systemu zamków czy tworzenie kart rabatowych w systemie GASTRO SZEF. W przypadku obiektów sanatoryjnych możliwe jest również wprowadzanie podstawowych informacji na temat skierowania gościa na pobyt kuracyjny. Dla klientów prowadzących szczegółową dokumentację pobytu przygotowany został moduł Rehabilitacji.

          Księga Meldunkowa jest też miejscem obsługi gości wyjeżdżających z hotelu. Wymeldować można wszystkich lub wybranych gości z pokoju lub grupy. System kontroluje stan rozliczeń każdego z gości, uniemożliwiając wymeldowanie bez rozliczenia rachunku. Możliwe jest wystawienie dowolnego dokumentu sprzedaży (z uwzględnieniem wcześniejszych zaliczek) lub przeniesienie płatności na konto odroczone (do późniejszego rozliczenia). Informacja o wymeldowaniu przesyłana być może do pozostałych systemów hotelowych:

 • zamków,
 • centrali telefonicznej,
 • systemu gastronomicznego,
 • zapobiegając ewentualnym nadużyciom. Na bieżąco modyfikowany jest również status pokoi, co pozwala na zarządzanie służbą pięter.

          Obok podstawowych funkcji, opisanych powyżej, system umożliwia również:

 • wprowadzanie cen,
 • obsługę telefonów hotelowych (odczyt rozmów, blokowanie telefonu, usługi budzenia),
 • szybkie sprawdzanie i zmianę statusu pokoi,
 • przygotowywanie raportów dla służby pięter,
 • tworzenie codziennych zestawień (listy przyjazdów, listy gości przebywających itp),

          Wbudowane w system funkcje notatnika oraz komunikatora ułatwiają wymianę informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Wszystkie czynności rejestrowane są w dzienniku systemu, a dostęp do poszczególnych funkcji systemu kontrolowany jest poprzez rozbudowany system uprawnień.

Rezerwacja

          PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA REZERWACJI:

 • przyjmowanie nowych rezerwacji i modyfikacja istniejących,
 • możliwość rezerwacji kategorii pokoju bez przydzielania konkretnego numeru,
 • możliwość rezerwacji miejsca w pokoju,
 • przyjmowanie i obsługa rezerwacji grupowych oraz indywidualnych,
 • obsługa cenników zależnych od sezonów oraz typów pokoi,
 • możliwość ustawienia ceny gwarantowanej spoza cennika dla rezerwacji,
 • obsługa dwóch przedziałów wiekowych dzieci,
 • planowanie wyżywienia dla gości na etapie rezerwacji, z uwzględnieniem wyżywienia dla dzieci,
 • uwagi dotyczące gościa lub grupy,
 • ustawienie oczekiwanej kwoty zaliczki,
 • kontrola wpłaty wymaganej zaliczki,
 • ustawienie rabatów przy rezerwacjach lub dla meldunków,
 • możliwość prowadzenia rozliczeń z biurami turystycznymi, agentami lub innymi pośrednikami,
 • wysyłka mailem potwierdzenia rezerwacji,
 • generowanie potwierdzeń rezerwacji w formie papierowej,
 • graficzna forma prezentowania rezerwacji,
 • diagram obłożenia pokoi i porównanie z rokiem poprzednim,
 • zestawienia aktualnego stanu pokoi prezentujące ilość przyjazdów, pobytów, wyjazdów oraz wyłączonych pokoi,
 • wykres ilości przyjętych i anulowanych rezerwacji w ciągu dnia,
 • kalkulator dostępności pokoi,
 • raportowanie rezerwacji.

          SPRAWNE DOKONYWANIE MELDUNKÓW:

 • meldowanie gości indywidualnych lub całych grup,
 • meldowanie do pokoju lub na wybrane miejsce w pokoju,
 • realizacja wcześniejszych rezerwacji,
 • uproszczone meldowanie grupowe,
 • domeldowanie kolejnej osoby do pokoju,
 • przeniesienie gościa do innego pokoju,
 • zmiana terminu wyjazdu,
 • rezerwowanie usług dodatkowych,
 • szybki podgląd bieżących meldunków,
 • specyfikowane rodzaje pobytów usprawniające raportowanie,
 • rezerwacja i realizacja usług dodatkowych,
 • tworzenie zestawień i profilowanie gości,
 • automatyczne obciążanie i przeliczanie rachunku gościa zgodnie z bieżącymi danymi meldunkowymi,
 • przenoszenie zaliczek pomiędzy rezerwacjami oraz meldunkami,
 • możliwość rozliczenia wszystkich lub wybranych gości,
 • obsługa systemu zamków hotelowych i central telefonicznych,
 • programowanie kart rabatowych dla systemu Gastro SZEF,
 • predefiniowane karty pobytu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim,
 • możliwość edycji treści karty pobytu oraz dodania kolejnych wydruków,
 • rejestracja zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych.

          NADZÓR I ADMINISTRACJA:

podgląd bieżącego stanu sprzątania pokoju
prognoza check-in wyłączenia pokoi w przypadku niespodziewanych awarii lub planowanych remontów
podgląd i zarządzanie stanem połączeń telefonicznych z pokoi, np.: automatyczna taryfikacja połączeń, blokowanie połączeń wychodzących, ustawianie budzenia
przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami pracy
wielopoziomowe, konfigurowalne uprawnienia

          ELEKTRONICZNA KARTA MELDUNKOWA:

Jest narzędziem pozwalającym sprostać wymaganiom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), obowiązującego w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie to nakłada m.in. następujące obowiązki:

 • informowanie Klienta (Gościa) o tym, kto jest administratorem danych osobowych oraz gdzie i w jakim celu, a także w jakim zakresie będzie przetwarzał dane osobowe,
 • pobrania odpowiednich zgód od Klienta na przetwarzanie danych.

SPOSÓB DZIAŁANIA EKM:

 • recepcjonista wyszukuje rezerwację Gościa na tablecie,
 • tablet zostaje przekazany Gościowi, który za pomocą rysika zaznacza odpowiednie zgody i składa podpis,
 • dane zostają zapisane w systemie hotelowym (PMS), dzięki czemu wszystkie uprawnione osoby mają do nich dostęp.

          Elektroniczna Karta Meldunkowa znacznie ułatwia i przyspiesza zakwaterowanie Gości jednocześnie spełniając wymogi rozporządzenia RODO. Dodatkowo zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Elektroniczna Karta Meldunkowa

     OBSŁUGA WYŻYWIENIA:

          Program CHART współpracuje ściśle z modułem Gastro POS oraz Gastro Szef, obsługującym strefę gastronomiczną w obiekcie. Taka integracja umożliwia rozliczanie sprzedaży w restauracji hotelowej czy w barze przez recepcję.

          Obecnie, w niemal każdym obiekcie noclegowym, gościom oferowane jest wyżywienie. CHART umożliwia zaplanowanie posiłków już na etapie rezerwacji. Różnorodność konfiguracji posiłku pozwala na wprowadzenie wielu dowolnych typów i rodzajów, np. dieta, podwieczorek, kolacja, itp. Dla każdego posiłku może być przygotowanych wiele osobnych cenników.

     KORZYŚCI:

 • współpraca z programem Gastro POS – możliwość zamykania rachunków na pokój,
 • łatwe wystawianie faktur za cały pobyt z uwzględnieniem zamówień z gastronomii,
 • „mała sprzedaż” na recepcji i przesyłanie danych do Gastro Szefa,
 • tworzenie kart rabatowych systemu Gastro w chwili meldowania gościa.

     ZALETY I DODATKOWE OPCJE OBSŁUGI WYŻYWIENIA ZA POMOCĄ CHART :

 • zmiany zaplanowanego żywienia w trakcie meldowania gościa do pokoju lub w trakcie jego pobytu,
 • definiowanie posiłków wykluczających się np. śniadanie angielskie i śniadanie dieta,
 • konfigurowalne wielkości porcji posiłków,
 • automatyczne naliczenie należności za zaplanowane żywienie,
 • przejrzysty diagram żywienia umożliwiający modyfikowanie, zamianę i usuwanie poszczególnych posiłków we wskazanym dniu,
 • ustawianie kolejności posiłków,
 • połówki posiłków dla dzieci,
 • obsługa dodatkowego wyżywienia w przypadku gości nie mieszkających w obiekcie,
 • rozbudowany system raportowania żywienia.
 

Wyżywienie

     SPA I JESZCZE WIĘCEJ USŁUG:

Wiele obiektów hotelowych, poza noclegiem i wyżywieniem, świadczy swoim gościom usługi dodatkowe. Program CHART daje możliwość obsługi dodatkowych zasobów obiektu, które wymagają rezerwowania lub kontroli ich dostępności.

     ZALETY OBSŁUGI:

 • rezerwacja zasobów hotelowych, takich jak: sale, sauny, baseny itp.,
 • graficzna prezentacja zarezerwowanych oraz wykorzystanych zasobów,
 • swobodna zmiana interwału czasowego wyświetlanego grafiku zasobów,
 • cena zasobu wprowadzana ręcznie lub automatycznie przy pomocy wcześniej zdefiniowanego cennika,
 • różnorodne rodzaje rozliczenia rezerwowanego zasobu tj.: paragon, faktura, obciążenie konta, uwzględnienie przedpłaty, uwzględnienie rabatów, bezpłatne rozliczenie,
 • filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie zarezerwowanych oraz wolnych zasobów,
 • nieograniczona ilość zasobów, jaka może być kontrolowana przez program,
 • brak ograniczenia na rodzaje zasobów będących pod kontrolą programu,
 • natychmiastowe rozliczenie należności,
 • możliwość przeniesienia należności za wykorzystanie zasobu na pokój lub konto gościa,
 • drukowanie potwierdzeń zarezerwowanego zasobu.

     NALEŻNOŚĆ I SPRZEDAŻ:

          Projektanci systemu, dzięki dużemu doświadczeniu zdobytemu w pracy w hotelach, wiedzą jak ważnym elementem programu hotelowego jest prosta w obsłudze i elastyczna forma rozliczenia gościa. Dlatego, wszystkie obciążenia gości przechowywane są w jednym miejscu w programie. Taka funkcjonalność daje możliwość w łatwy sposób rozliczyć odwiedzających a następnie ich wymeldować. Wspólne miejsce przechowywania obciążeń to również elastyczność i prostota obsługi grup zorganizowanych, które najczęściej kończą pobyt wspólnym rozliczeniem wszystkich pokoi. W przypadkach wspólnego, grupowego rozliczenia zdarza się, że istnieje konieczność wyodrębnienia należności, które klient grupowy musi opłacić we własnym zakresie (np.: minibarek). Dla programu żadna z tych sytuacji nie stanowi problemu. Przewidziano takie scenariusze i wyposażono program w możliwość obsługi tego rodzaju rozliczeń.

     WYGODA:

 • rozliczenie wszystkich lub wybranych usług, z jakich korzystał klient lub grupa klientów,
 • wyliczenie obciążeń gościa wg. aktualnych parametrów jego rezerwacji,
 • rachunki gastronomiczne z programu POS automatycznie przenoszone są na konta rozliczeniowe klienta,
 • „routing obciążeń” – automatyczne przenoszenie obciążeń z gościa na konto grupy,
 • określenie płatnika należności za pokój, na którym gromadzone są obciążenia,
 • proporcjonalny podział opłat za nocleg i wyżywienie dla każdego gościa w pokoju,
 • przechowywanie odroczonych płatności na osobnych kontach,
 • modyfikacja obciążeń zależna od potrzeb: grupowanie i rozgrupowywanie, scalanie i podział,
 • nieograniczona ilość dodatkowych usług przechowywanych na rachunku gościa,
 • automatyczne naliczanie obciążeń za połączenia telefoniczne,
 • dokument sprzedaży wystawiany z obciążeń lub ręczny bez wcześniej naliczonych należności,
 • walutowe dokumenty sprzedaży,
 • możliwość ustalenia domyślnej formy płatności, skracającej czas wystawiania dokumentów.

     ELASTYCZNOŚĆ:

 • szerokie możliwości zmiany treści dokumentów sprzedażowych – zależne od uprawnień,
 • samodzielnie ustawiane okresy księgowe,
 • definiowalne formy płatności,
 • swoboda ustawienia numerowania dokumentów oraz ich formatów,
 • możliwość prowadzenia dwóch osobnych rejestrów faktur,
 • kontrola przyjętych zaliczek,
 • automatycznie włączona lub opcjonalna fiskalizacja faktur,
 • konfigurowalne logo hotelu na wydrukach faktur.

     KONTROLA:

 • rejestracja każdej, przeprowadzonej operacji wykonanej przez użytkownika,
 • ustawianie uprawnień określających poziom dostępu do poszczególnych funkcji (np. usuwania dokumentów lub wystawiania korekt),
 • możliwość drukowania szczegółowego rachunku informacyjnego zawierającego dane dotyczące gości i ich obciążeń,
 • podgląd dokumentów archiwalnych,
 • przesyłanie utworzonych dokumentów zapłaty do systemu finansowo-księgowego.

     URZĄDZENIE PERYFERYJNE:

          System CHART pozwala nie tylko na gromadzenie i analizę danych wprowadzanych przez użytkowników, ale również współpracuje z wieloma systemami i urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie: zamki elektroniczne, drukarki fiskalne czy też programy finansowo-księgowe. Szeroka lista obsługiwanych urządzeń CHART pozwala na automatyzację codziennych działań.

     WSPÓŁPRACA OPROGRAMOWANIA CHART:

 • centrale telefoniczne – sprawna i spójna kontrola nad połączeniami telefonicznymi,
 • zamki elektroniczne – zastępują tradycyjne zamki i klucze, wykorzystując technologię kart magnetycznych, chipowych lub zbliżeniowych identyfikatorów. Gość może otworzyć swój pokój i inne pomieszczenia, do których otrzymał dostęp oraz płacić za usługi na terenie hotelu,
 • obsługa płatności elektronicznych – natychmiastowa autoryzacja i potwierdzenie transakcji kartami płatniczymi,
 • drukarki fiskalne – obsługa najpopularniejszych na polskim rynku urządzeń fiskalnych,
 • systemy finansowo-kasowe – przesyłanie dokumentów z recepcji do programów FK.

     ZESTAWIENIA I RAPORTY:

Raportowanie w hotelarstwie nie jest sprawą banalną. Goście przenoszą się z pokoju do pokoju, negocjują ceny w trakcie pobytu, skracają lub wydłużają swój pobyt, wspólnie rozliczają usługi spa, gastronomię oraz noclegi w momencie wyjazdu, wpłacają zaliczki, które należy uwzględnić w rozliczeniu, żądają scalenia wszystkich usług w jedną pozycję, itp.

W programie zastosowano specjalne procedury przechowujące wszystkie dane mające wpływ na wynik finansowy lub informacje statystyczne. Wszelkie wprowadzane modyfikacje dotyczące rezerwacji, pobytów oraz rozliczeń są rejestrowane i raportowane. Zestawienia zostały przygotowane w taki sposób, aby najważniejsze informacje zawsze były pod ręką w łatwo dostępny sposób. Czytelne zastosowanie kategorii zestawień i raportów umożliwia intuicyjny wybór odpowiedniego dokumentu, zawierającego poszukiwaną informację.

     CECHY ZESTAWIEŃ I RAPORTÓW:

 • podział na prezentację danych bieżących i archiwalnych,
 • raportowanie rezerwacji, meldunków, osób przyjeżdżających, obciążeń gości, osób przebywających w hotelu, wyjazdów,
 • zestawienia finansowe prezentujące wynik hotelu, m. in.: raporty kasowe, rejestry VAT, zestawienie sprzedaży, zestawienie przyjętych zaliczek, rejestr opłat klimatycznych,
 • zestawienia statystyczne i marketingowe: obłożenia hotelu, rezerwacje wykonane przez pośredników, prognoza obłożenia i przychodów, zestawienie firm TOP, średnia cena pokoi, itp.,
 • generowanie sprawozdania dla GUS: KT-1, DNU-R, odwiedziny turystów zagranicznych oraz wykorzystanie miejsc noclegowych
  inne dostępne raporty, m.in.: raport urodzin gości hotelowych, raporty wyżywienia, raport GIODO, raportowanie czynności wykonanych przez recepcjonistę,
 • możliwość tworzenia zestawień szczegółowych i zagregowanych z uwzględnieniem wielu różnorodnych kryteriów,
 • możliwość konfiguracji zakresu treści na wydruku raportów.

     ARCHIWUM:

          Większość czynności wykonywanych w recepcji ma charakter powtarzalny. Niemniej jednak w wielu momentach działania hotelu istnieje konieczność zmiany stosowanych słowników, definicji, jednostek czy form płatności. Aby zachować pełną historię oraz integralność powyższych danych program zawiera dodatkowe miejsce, które kompletuje takie informacje. Każda zmiana wprowadzona do systemu może być konieczna do wykorzystania w najmniej spodziewanym momencie, dlatego wszelkie wprowadzone do programu dane przechowane są w „Archiwum”.

          W celu ułatwienia użytkownikom pracy z systemem, informacje w archiwum przypisane są do poszczególnych kategorii: sprzedaż pozycji, wystawione lub anulowane dokumenty sprzedażowe, kontrahenci stale współpracujący z hotelem, kontrahenci okazjonalni, meldunki i rezerwacje, pośrednicy. Dzięki przechowywaniu wszelkich informacji o obiekcie w dodatkowym, osobnym miejscu, mamy błyskawiczny dostęp do poszukiwanych danych.

          Podobnie jak w innych miejscach programu CHART, także i tutaj, można decydować i kontrolować, którzy użytkownicy będą mieli dostęp do kopalni informacji o obiekcie.

     ZALETY ARCHIWUM:

 • definiowanie danych w systemie tj.: słowniki towarów oraz usług, jednostki miary, formy płatności,
 • dane dotyczące kontrahentów,
 • dane dotyczące rezerwacji i meldunków,
 • dane dotyczące faktur, paragonów, dokumentów kasowych,
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych: PESEL, NIP, pola wymagane (automatyczne pobieranie danych z GUS),
 • funkcje porządkowania danych dotyczących: usług, towarów, firmy, gości,
 • podział na podgląd danych bieżących i archiwalnych,
 • filtrowanie i wyszukiwanie danych,
 • ustawienie dostępu i uprawnień.

     CENNIK LICENCJI I MODUŁÓW*:

          Program CHART do 3 stanowisk:

 • do 30 pokoi – 2447,70zł,
 • do 75 pokoi – 4907,70zł,
 • powyżej 75 pokoi – 6752,70zł.

          Program CHART kolejne stanowiska:

 • do 30 pokoi – 984zł,
 • do 75 pokoi – 1107zł,
 • powyżej 75 pokoi – 1230zł,
 • w przypadku zakupu kolejnych pakietów programu CHART, przez tego samego klienta, udzielany jest rabat na zakup kolejnych pakietów
  (rabat = 10% ceny początkowego pakietu).

          Interfejs do programu CHART:

 • współpraca z programem finansowo-księgowym – 676,50zł,
 • współpraca z zamkami elektronicznymi – 676,50zł,
 • moduł rezerwacji zasobów i CHART SPA – 676,50zł.

          Moduł rezerwacji online CHART – osobny cennik.

          Aktualizacje programu CHART:

 • zakupione do 13 m-cy od zakupu programu – 15%,
 • zakupione powyżej 13 m-cy od zakupu programu – 25%.

          Zmiana użytkownika licencji programu CHART:

 • usługa przepisania licencji – 676,50zł.

* Ceny brutto i mogą ulec zmianie – aktualny cennik na stronie producenta <więcej>.

Projekt i Realizacja: